Varför är det värt att anställa anställda från Polen?

Den svenska arbetsmarknaden känner alltmer vad låg arbetslöshet innebär. Det finns brist på arbetare i många branscher, från manuellt arbete till psykologiskt arbete. Svenskarna kan troligen inte helt fylla alla platser som erbjuds. Arbetare från Polen kommer till undsättning. Är det värt att anställa anställda från Polen ? Svenska företag klagar över allt oftare problem […]

Fortsätt läsa