OCP przewoźnika
Usługi Transport

OCP przewoźnika

0 0
Read Time:3 Minute, 45 Second

Właściciel firmy transportowej zawiera z towarzystwem ubezpieczeniowym obowiązkową polisę o odpowiedzialności cywilnej OC, której zakres może rozszerzyć o ważne dla siebie zapisy. Jest to dobrowolne ubezpieczenie OCP przewoźnika wiążące się z zarobkowym przewozem drogowym towarów. Umowa z ubezpieczycielem zawierana jest na 12 miesięcy, po upływie których przewoźnik musi ją odnowić, ponieważ nie dzieje się to automatycznie. Pomimo dobrowolności wykupu OCP, polisa jest popularna wśród firm transportowych, ponieważ staje się konkurencyjna na rynku usług przewozowych.

Dlaczego ubezpieczenie OCP przewoźnika jest korzystne?

Ubezpieczenie OCP https://www.facebook.com/ocpprzewoznika zapewnia przewoźnikowi ochronę przy nienależytym wykonaniu usługi (uszkodzenie, utrata, kradzież towaru, opóźnienie dostawy) lub przy jej niewykonaniu. Ponadto klienci korzystający z usługi transportowej danej firmy mają gwarancję uzyskania odszkodowania w sytuacji powstania szkody. Jest to często podstawą wyboru konkretnej firmy przewozowej.

Czy wszystkie towarzystwa ubezpieczeniowe oferują taki sam zakres ubezpieczenia OCP przewoźnika.

Mogą mieć zbliżony, ale dokładny zakres ubezpieczenia ustalany jest indywidualnie na podstawie potrzeb i możliwości firmy transportowej. Najczęściej w umowie OCP znajdują się zapisy wskazujące na przejęcie odpowiedzialności ubezpieczyciela za przewożony towar w przypadku jego: zniszczenia, ubytku, uszkodzenia, kradzieży, awarii pojazdu, pożaru. Jednak ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie tylko w sytuacji wypełnienia przez kierowcę oraz właściciela firmy transportowej obowiązków zapisanych w umowie OCP.

Korzystając z usług doradców multiagencji oferującej ubezpieczenia można znaleźć towarzystwa ubezpieczeniowe które zapewniają ochronę nawet gdy do szkody doszło wskutek czynu umyślnego czy też niedbalstwa kierowcy. Ponadto cenę polisy OCP przewoźnika  zawsze można negocjować. Ważne! Firma, która posiada duże obroty będzie musiała zapłacić wyższą składkę.

Na jakie niuanse w polisie OCP przewoźnik powinien zwrócić uwagę?

OCP przewoźnika
OCP przewoźnika

Przewoźnik powinien zadbać o to, aby suma gwarancyjna ubezpieczenia pokrywała całą wartość przewożonego ładunku w jednym transporcie albo też wartość wskazaną w liście przewozowym.

Trzeba być przygotowanym na to, że ubezpieczyciel określa udziały własne firmy transportowej w szkodzie tzw. franszyza redukcyjna. Czy jest to korzystne dla przewoźnika? Polisa z udziałem własnym może być korzystniejsza cenowo, ale niestety w przypadku zaistnienia szkody, przewoźnik będzie musiał pokryć część strat.

Inną sprawą, na którą należy zwrócić uwagę, jest nie podejmowanie przez towarzystwo ubezpieczeniowe odpowiedzialności za transport towarów niebezpiecznych – ADR a także podwyższonego ryzyka. Należą do nich: pieniądze, dzieła sztuki, leki, zwierzęta, sprzęt elektroniczny, tytoń itp. Jeżeli przewoźnik będzie chciał objąć ochroną taki ładunek będzie zmuszony zapłacić wyższą składkę. W polisie OCP przewoźnika https://www.fullpolisa.pl/wylicz-skladke/ubezpieczenie-ocp-przewoznika/ znajdują się wyłączenia, czyli przypadki, których zaistnienie zwalnia ubezpieczyciela od wypłaty odszkodowania.

Na liście wykluczeni najczęściej znajdują się:

 • Przewóz towaru niesprawnym samochodem.
 • Przekazania ładunku osobie nieuprawnionej.
 • Nieprawidłowe załadowanie towaru lub jego niewłaściwe rozmieszczenie.
 • Kierowanie samochodem przez osobę pod wpływem alkoholu.
 • Kierowanie samochodem przez osobę nie posiadającą uprawnień.
 • Przewóz towaru do państw znajdujących się na liście wykluczeń.
 • Postój samochodu z towarem poza parkingami strzeżonymi.

Ubezpieczenie OCP przewoźnika to wiarygodne poręczenie bezpieczeństwa wykonywanych usług transportowych, więc decyzja o jego zawarciu staje się głosem zdrowego rozsądku a także potwierdzeniem profesjonalizmu firmy przewozowej. OCP jest korzystne dla klienta, ponieważ pokrywa straty w towarze.

Jakie opcje zawarte są w polisie OC przewoźnika:

 • Wysokość sumy gwarancyjnej, powinna ona pokrywać całkowitą wartość ładunku.
 • Zdefiniowanie rodzajów przewożonych towarów.
 • Uwzględnienie w ubezpieczeniu miejsca postoju pojazdu tzn. czy można parkować na niestrzeżonych parkingach, czy zostanie zlikwidowana szkoda w przypadku jej powstania poza parkingiem strzeżonym.
 • Wykazanie w polisie wymogów dotyczących floty, czy ładunek może być przewożony każdym samochodem z firmowej floty, czy zawsze trzeba zgłaszać zmianę środka transportu.
 • Czy istnieje zapis o możliwości wykonywania przewozu ładunków przez podwykonawców.
 • Czy polisa OCP ujmuje nienależyte lub niewykonanie usługi przewozowej wynikające z winy przewoźnika. A także zatrudnionych przez niego kierowców lub wynajętych podwykonawców.
 • Wskazanie w polisie czy towarzystwo ubezpieczeniowe zapewni ochronę towarów ADR.
 • Wpisanie w polisie przypadków uszkodzenia lub zniszczenia ładunku spowodowanego przez osoby trzecie (sytuacje związane z kryzysem imigracyjnym).

Terytorium świadczenia usług przewozowych a OCP i obostrzenia

Firma transportowa może świadczyć usługi przewozu towarów w ruchu krajowym i/lub międzynarodowym. W drugim przypadku może mieć znaczenie zastosowanie świadectwa ATP. Czy jest to ważne przy zawieraniu ubezpieczenia OCP przewoźnika? Trzeba wiedzieć, że, ATP jest umową o międzynarodowych przewozach towarów szybko psujących się oraz wykorzystaniu do ich transportowania specjalnych pojazdów. Co to oznacza dla przewoźnika?

Klauzula zawarta w OCP zobowiązuje przewoźnika do zapewnienia wymaganej temperatury w samochodzie, który powinien być wyposażony w odpowiednie urządzenia. Brak spełnienia tych warunków może spowodować niewypłacenie odszkodowania. To nie jedyny przypadek braku uznania szkody. W sytuacji, gdy przewoźnik lub zatrudniony kierowca pozostawi pojazd w niedozwolonym miejscu, nie stosując się do zapisów w klauzuli postojowej i dojdzie do kradzieży lub uszkodzenia towaru, odpowiedzialność może spaść na firmę transportową.

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %